Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження складу госпітального округу Сумської області»

2 серпня 2018
49

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про затвердження складу госпітального округу Сумської області»

 

Міністерство охорони здоров'я України пропонує для публічного обговорення проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження складу госпітального округу Сумської області» (далі – проект ).

 

Проект розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів».

 

Пропозиції щодо складу госпітального округу Сумської області розроблені й надані Сумською обласною державною адміністрацією та відповідають критеріям, визначеним Порядком створення госпітальних округів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 932.

 

Проект та пояснювальна записка до проекту оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

 

Пропозиції та зауваження до проекту просимо надсилати до Міністерства охорони здоров'я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевского, 7, м. Київ, 01601, E-mail: Управління координації центрів реформ (тел. 044-254-06-52, тел./факс 044-254-06-52, e-mail: medreforms@gmail.com).

 

Консультант: Влодек Алла Мечиславівна (044) 254-06-52.

 


 

ПРОЕКТ

 

Про затвердження складу госпітального округу Сумської області

 

Затвердити склад госпітального округу Сумської області згідно з додатком.

 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про затвердження складу госпітального округу Сумської області»

 

Метою проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження складу госпітального округу Сумської області» є об’єднання закладів області в госпітальний округ, що дозволить оптимізувати надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та забезпечити своєчасність доступу населення до послуг вторинної медичної допомоги належної якості.

 

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект розпорядження розроблено на виконання статті 35-2 Основ законодавства України про охорону здоров’я.

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект розпорядження розроблено на виконання статті 35-2 Основ законодавства України про охорону здоров’я, постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів» та Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я України, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 1013-р.

Госпітальні округи створюються для забезпечення належної якості та доступності безоплатної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та ефективного використання ресурсів системи охорони здоров'я. Утворення госпітальних округів дає можливість для підготовки закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, до роботи за договорами про медичне обслуговування населення з Національною службою здоров’я України.

 

3. Суть проекту акта

Проект розпорядження «Про затвердження складу госпітального округу Сумської області» розроблений відповідно до пропозицій наданих Сумською обласною державною адміністрацією.

Проектом акта затверджується склад госпітального округу Сумської області.

Госпітальний округ відіграватиме роль механізму координації та спільного прийняття рішень представниками місцевих органів влади, території яких він охоплюватиме. Госпітальний округ не буде окремою юридичною особою або окремим рівнем територіальної організації влади. Заклади охорони здоров’я, охоплені госпітальним округом, залишатимуться у власності і підпорядкуванні місцевих органів влади, що є учасниками госпітального округу.

 

4. Правові аспекти

Правовими підставами розроблення проекту акта є: Основи законодавства України про охорону здоров’я, постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 932 ««Про затвердження Порядку створення госпітальних округів».

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат Державного та/або місцевих бюджетів.

 

6. Прогноз впливу

Проект розпорядження не є регуляторним актом;

У разі прийняття проекту розпорядження його реалізація позитивно впливатиме на розвиток адміністративно-територіальних одиниць області.

Прийняття проекту акта забезпечить позитивний вплив на якість, своєчасність та доступність надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню, ефективне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

Прийняття проекту акта не впливає на екологію та навколишнє природне середовище.

 

7. Позиція заінтересованих сторін

Проект розпорядження має вплив на розвиток регіонів та потребує погодження з всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування (прогноз додається).

Проект розпорядження має вплив на інтереси осіб, які потребують надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги (прогноз додається);

 

8. Громадське обговорення

Проект розпорядження потребує громадського обговорення та розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

 

9. Позиція заінтересованих органів

Проект розпорядження потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством фінансів України.

 

10. Правова експертиза

Проект розпорядження потребує проведення правової експертизи у Міністерстві юстиції України.

 

11. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

 

12. Запобігання корупції

Проект розпорядження не передбачає запровадження нових правил та/або процедур. Проект розпорядження не передбачає встановлення дискреційних повноважень органів державної влади або їх посадових осіб. Тому ризики вчинення корупційних правопорушень за наслідками прийняття проекту розпорядження відсутні.

 

13. Прогноз результатів

Прийняття проекту розпорядження забезпечить позитивний вплив на якість, своєчасність та доступність надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню, ефективне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

 

Заступник Міністра П. КОВТОНЮК

 


 

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

 

Заінтересована сторона

Ключовий інтерес

Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників
(у числовому або якісному вимірі)

Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)

короткостроковий вплив (до року)

середньостроковий вплив (більше року)

Жителі адміністративно-територіальних одиниць Сумської області

 

 

+

У разі прийняття розпорядження його реалізація позитивно впливатиме на розвиток адміністративно-територіальних одиниць області. Створення єдиного госпітального округу сприятиме активізації співробітництва між міськими/міст обласного значення, районними радами та радами об’єднаних територіальних громад у сфері охорони здоров’я, зокрема в питаннях управління відповідною мережею закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, залученню інвестицій. Це забезпечить зміцнення ролі місцевого самоврядування у розвитку вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та збільшення ефективності використання коштів місцевих бюджетів на відповідні програми.

Особи , які потребують вторинної (спеціалізованої медичної допомоги)

Отримання своєчасної якісної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

-

+

Прийняття проекту акта забезпечить позитивний вплив на якість, своєчасність та доступність надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню, ефективне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, забезпечить належне робоче навантаження для закладів охорони здоров’я вторинного рівня усталення клінічних маршрутів пацієнтів, підвищить безпечність та якість медичної допомоги на території госпітального округу