Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення

Проект постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1114»

3 серпня 2018
3077

Повідомлення про оприлюднення

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1114»

 

Пояснювальна записка

 

Прогноз впливу

 


 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту постанови
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1114»

 

З метою забезпечення доступності, своєчасності та підвищення якості екстреної медичної допомоги, що надається населенню України, зниження рівня інвалідності та смертності внаслідок нещасних випадків, травм та отруєнь, гострих порушень життєвих функцій людини внаслідок серцево-судинних, інших захворювань, зменшення економічних втрат, спричинених тимчасовою та стійкою непрацездатністю розроблений проект постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1114».

 

Проект постанови розроблено на виконання пункту 27 розділу ІІІ «Розвиток людського капіталу» Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 року № 275-р.

 

У зв’язку з невизначеністю механізму продовження роботи у складі парамедичної бригади фельдшерів та водіїв необхідно врегулювати питання щодо проходження перепідготовки цих осіб, які на момент прийняття цієї постанови займають посади фельдшерів з медицини невідкладних станів і медичних сестер станцій (відділень) швидкої та невідкладної медичної допомоги та водіїв.

 

Проектом постанови, надано можливість при бажанні продовжити роботу у складі бригади парамедиків осіб, які на момент прийняття цієї постанови займають посади фельдшерів з медицини невідкладних станів і медичних сестер станцій (відділень) швидкої та невідкладної медичної допомоги та водіїв, визначено шляхи проходження перепідготовки та навчання цих осіб, забезпечено соціальний захист таких осіб.

 

Проектом постанови визначено скорочену процедуру проходження перепідготовки як форми післядипломної освіти отримання професійної кваліфікації «парамедик» за програмами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України, складання відповідного кваліфікаційного іспиту та отримання відповідних підтверджувальних документів.

 

Для соціального захисту таких осіб у проекті постанови установлюється, що фахівці, які отримали професійну кваліфікацію «парамедик» за скороченою процедурою, мають ті ж самі права, що фахівці, що отримати професійну кваліфікацію «парамедик» за стандартною процедурою.

 

У відповідній сфері суспільних відносин діють:

 

Конституція України;

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

Закон України «Про екстрену медичну допомогу»;

Закон України «Про вищу освіту»;

Закон України «Про освіту»;

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;

Кодекс законів про працю України.

 

Проект постанови не потребує додаткових витрат з державного бюджету та місцевих бюджетів.

 

Проект постанови має вплив на працівників бригади екстреної медичної допомоги.

 

Проект постанови не є регуляторним актом.

 

Проект постанови потребує погодження зі Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування.

 

Проект постанови впливає на працівників бригад екстреної медичної допомоги та пацієнтів, які потребують екстреної медичної допомоги.

 

Впливи реалізації проекту постанови на ключові інтереси заінтересованих сторін зазначені у Додатку до Пояснювальної записки.

 

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

Проект постанови Міністерства охорони здоров’я України та повідомлення про оприлюднення зазначеного проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України: http://moz.gov.ua/gromadske-obgovorennja

 

Пропозиції та зауваження просимо надсилати впродовж місяця з дня оприлюднення до Управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України або в електронному вигляді на адресу: emdato@ukr.net.

 

Контактна особа – Полупан Олена Олександрівна (тел. 044-253-24-72).

 


 

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

 

У проекті постанови детально врегулюванні питання щодо проходження перепідготовки цих осіб, які на момент прийняття цієї постанови займають посади фельдшерів з медицини невідкладних станів і медичних сестер станцій (відділень) швидкої та невідкладної медичної допомоги та водіїв.

 

Для соціального захисту таких осіб установити, що фахівці, які отримали професійну кваліфікацію «парамедик» за скороченою процедурою, мають ті ж самі права, що фахівці, що отримати професійну кваліфікацію «парамедик» за стандартною процедурою.

 

Заінтересована сторона

Ключовий інтерес

Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників
(у числовому або якісному вимірі)

Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)

короткостроковий вплив (до року)

середньостроковий вплив (більше року)

Працівники бригади екстреної медичної допомоги

1. надання можливісті, при бажанні, продовжити роботу у складі бригади парамедиків осіб, які на момент прийняття цієї постанови займають посади фельдшерів з медицини невідкладних станів і медичних сестер станцій (відділень) швидкої та невідкладної медичної допомоги та водіїв, визначення шляхів проходження перепідготовки та навчання фельдшерів та водіїв

 

2. забезпечення соціального захисту осіб, які працюватимуть у складі бригади парамедиків

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

+

У зв’язку з невизначеністю у існуючих НПА механізму продовження роботи у складі бригади парамедиків фельдшерів та водіїв на посадах парамедиків та екстрених медичних техніків (ЕМТ) відповідо, необхідно врегулювати питання щодо проходження перепідготовки та начання осіб, які які на момент прийняття цієї постанови займають посади фельдшерів з медицини невідкладних станів і медичних сестер станцій (відділень) швидкої та невідкладної медичної допомоги, отримали професійну кваліфікацію «парамедик» за скороченою процедурою та водіїв..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передбачено соціальний захист фахівців, які на момент прийняття цієї постанови займають посади фельдшерів з медицини невідкладних станів і медичних сестер станцій (відділень) швидкої та невідкладної медичної допомоги, отримали професійну кваліфікацію «парамедик» за скороченою процедурою та водіїв бригади ЕМД, які працюватимуть на посаді ЕМТ.

Пацієнти, які потребують екстреної медичної допомоги

Своєчасна та якісна екстрена медична допомога на догоспітальному рівні

-

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

+

Виїзд бригад ЕМД у складі парамедиків та екстрених медичних техніків забезпечить підвищення доступності, своєчасності та покращення якості екстреної медичної допомоги, що надається населенню України, зниження рівня інвалідності та смертності внаслідок нещасних випадків, травм та отруєнь, гострих порушень життєвих функцій людини внаслідок серцево-судинних, інших захворювань, зменшення економічних втрат, спричинених тимчасовою та стійкою непрацездатністю