Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Документи з питань економіки та фінансів

Повідомлення про засідання наглядової ради Відкритого акціонерного товариства «Науково-дослідне медичне об'єднання «Діалір»

4 липня 2018
7476

Повідомлення про засідання наглядової ради
Відкритого акціонерного товариства «Науково-дослідне медичне об'єднання «Діалір»

 

Засідання наглядової ради відкритого акціонерного товариства «Науково-дослідне медичне об'єднання «Діалір» відбудеться 05 липня 2018 року о 1600 у Міжнародному залі Міністерства охорони здоров'я України за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 7.

 

ПРОЕКТ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Обрання голови наглядової ради, заступника голови наглядової ради та секретаря наглядової ради відкритого акціонерного товариства «Науково- дослідне медичне об'єднання «Діалір».

 

2. Припинення повноважень голови правління відкритого акціонерного товариства «Науково-дослідне медичне об'єднання «Діалір» Ляви Романа Борисовича.

 

3. Призначення виконуючого обов’язки голови правління відкритого акціонерного товариства «Науково-дослідне медичне об'єднання «Діалір» до проведення загальних зборів акціонерів.

 

4. Припинення повноважень членів правління відкритого акціонерного товариства «Науково-дослідне медичне об'єднання «Діалір», а саме: Макомели Романа Миколайовича, Руденка Володимира Васильовича, Білича Віктора Олександровича, Іштваник Ніну Павлівну.

 

5. Призначення членів правління Відкритого акціонерного товариства «Науково-дослідне медичне об'єднання «Діалір»

 

6. Прийняття рішення про переведення випуску простих іменних акцій відкритого акціонерного товариства «Науково-дослідне медичне об'єднання «Діалір» з документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація акцій).

 

Завідувач сектору майнових відносин
та діяльності державних підприємств
Департаменту економіки і
фінансової політики
В. Лісовський