Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Оголошення та анонси

Оголошення 26 липня 2018, 16:11 м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7
26 липня 16:11

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора
Державної установи «Центральна база спеціального медичного постачання Міністерства охорони здоров’я України»

 

Міністерство охорони здоров'я України оголошує про проведення конкурсу на зайняття посади директора Державної установи «Центральна база спеціального медичного постачання Міністерства охорони здоров’я України» на виконання частини дев’ятої статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я».

 

Найменування: Державна установа «Центральна база спеціального медичного постачання Міністерства охорони здоров’я України».

 

Юридичне місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. М. Грушевського, 7.

 

Фактичне місцезнаходження: м. Київ, проспект С. Бандери, 19, каб. 401.

 

Основні напрями діяльності: організація та здійснення контролю за створенням, накопиченням, зберіганням та обслуговуванням матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, відповідно до встановлених мобілізаційних завдань, що проводяться відповідальними зберігачами - Базами спеціального медичного постачання МОЗ АР Крим, обласних, міських державних адміністрацій, Центральними складами, ведення їх обліку, руху та проведення операцій з зазначеними матеріальними цінностями.

 

Статут Державної установи «Центральна база спеціального медичного постачання Міністерства охорони здоров’я України» має гриф обмеження доступу «Для службового користування».

 

Структура Державної установи «Центральна база спеціального медичного постачання Міністерства охорони здоров’я України».

 

Затверджено кошторисні призначення на 2018 рік для фінансового забезпечення діяльності Державної установи «Центральна база спеціального медичного постачання Міністерства охорони здоров’я України» у сумі 1376,0 тис. грн.

 

Строк подання документів – з 27 липня 2018 року до 17 серпня 2018 року.

 

Документи претендентів приймаються за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7, Управління організаційного забезпечення роботи апарату - кім. 46.

 

За довідками звертатись: м. Київ, вул. Грушевського, 7, кім. 16, телефон 253-82-63, e-mail: kadru.moz.@ukr.net, секретар комісії – Клоченко Ігор Васильович.

 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі на зайняття посади директора Державної установи «Центральна база спеціального медичного постачання Міністерства охорони здоров’я України».

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі на зайняття посади директора Державної установи «Центральна база спеціального медичного постачання Міністерства охорони здоров’я України», подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державної установи «Центральна база спеціального медичного постачання Міністерства охорони здоров’я України» такі документи:

 

- копію паспорта громадянина України, що засвідчується особистим підписом;

- письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади;

- резюме у довільній формі;

- автобіографію;

- копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до директора Державної установи «Центральна база спеціального медичного постачання Міністерства охорони здоров’я України»;

- копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

- згоду на обробку персональних даних;

- конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

- довідку МВС про відсутність судимості;

- медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ України;

- попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду;

- заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів;

- підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

 

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

Вимоги до претендента на зайняття посади директора Державної установи «Центральна база спеціального медичного постачання Міністерства охорони здоров’я України»:

 

- вища освіта другого рівня за ступенем магістра або спеціаліста;

- стаж роботи не менше ніж 5 років.

 

Бажано:

 

- стаж роботи на керівних посадах - не менше 5 років.

 

Вимоги до конкурсної пропозиції претендента на зайняття посади директора Державної установи «Центральна база спеціального медичного постачання Міністерства охорони здоров’я України»

 

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку Державної установи «Центральна база спеціального медичного постачання Міністерства охорони здоров’я України» на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

 

- план реформування Державної установи «Центральна база спеціального медичного постачання Міністерства охорони здоров’я України» протягом одного року;

- заходи з виконання завдань Державної установи «Центральна база спеціального медичного постачання Міністерства охорони здоров’я України» і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників Державної установи «Центральна база спеціального медичного постачання Міністерства охорони здоров’я України», підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Державної установи «Центральна база спеціального медичного постачання Міністерства охорони здоров’я України».

 

Умови оплати праці директора Державної установи «Центральна база спеціального медичного постачання Міністерства охорони здоров’я України» із зазначенням істотних умов контракту:

 

Посадовий оклад (за тарифним розрядом) директора Державної установи «Центральна база спеціального медичного постачання Міністерства охорони здоров’я України» – 5286,00 грн., підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, премії та матеріальна допомога відповідно до наказу Мінпраці та МОЗ України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із змінами) та інших нормативних актів з питань оплати праці.

 

Дата та місце проведення конкурсу

 

Засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу на зайняття посади директора Державної установи «Центральна база спеціального медичного постачання Міністерства охорони здоров’я України» відбудеться 27 серпня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7.